Brandblusser van (mini-) formaat Extincteur de fue en format réduit